Mới Nhất

Ethereum ETH Logo

Tỷ lệ đa dạng khách của Ethereum (ETH) ở mức nguy hiểm

Ethereum (ETH) đang đối mặt với thách thức về đa dạng hóa client khi tỷ lệ của Geth, một trình duyệt Execution Client chủ đạo, giảm xuống dưới mức nguy hiểm trong thị trường crypto. Dữ liệu mới nhất từ Client Diversity cho thấy Geth đã giảm tỷ trọng xuống còn 63%

Read More »

Lastest News

Ethereum ETH Logo
Tỷ lệ đa dạng khách của Ethereum (ETH) ở mức nguy hiểm
Read More
2022 Wormhole Bridge Hacker Temporarily Qualified for Recent Cryptocurrency Airdrop
Read More