Tỷ lệ đa dạng khách của Ethereum (ETH) ở mức nguy hiểm

Ethereum (ETH) đang đối mặt với thách thức về đa dạng hóa client khi tỷ lệ của Geth, một trình duyệt Execution Client chủ đạo, giảm xuống dưới mức nguy hiểm trong thị trường crypto.

Ethereum ETH Logo
Ethereum ETH Logo

Dữ liệu mới nhất từ Client Diversity cho thấy Geth đã giảm tỷ trọng xuống còn 63% tổng mạng lưới Ethereum và duy trì ở mức này trong suốt tuần vừa qua. Đây là một bước tiến đáng kể cho Ethereum, khi trước đó Geth từng chiếm tới 84% tỷ trọng các phần mềm được sử dụng.

Tuy nhiên, cộng đồng Ethereum vẫn còn lo ngại vì một lỗi nhỏ trong Geth có thể gây ra vấn đề vận hành cho các Validator sử dụng Geth, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới.

Sự đa dạng hóa client này là kết quả của phong trào Client Diversity, được các KOL và Solo Staker kêu gọi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa trình duyệt cũng gặp phải vấn đề về hiệu quả của các phần mềm thay thế như Besu và Nethermind.

Trong khi đó, tỷ trọng staking thông qua Lido đã giảm dưới 30% lần đầu tiên sau một thời gian dài. Nhưng điều này không có nghĩa là Lido đang suy yếu, khi mà họ vừa chào đón Validator thứ 1 triệu trên mạng lưới của mình.

Nhìn chung, Ethereum đang đối mặt với bài toán làm thế nào để phát triển mở rộng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn, tránh việc một tổ chức chiếm thị phần quá lớn gây ra rủi ro không đáng có